KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 29 JUNI 2018

Härmed kallas aktieägarna i Exim Strömturbiner AB till årsstämma torsdagen den 29 juni 2018.

Lokal, i Storstockholm, meddelas senare direkt till dem som har anmält sitt deltagande.

Vänligen meddela Ditt deltagande per e-post till mats.ekstedt@eximab.se!

Välkomna

Styrelsen